g

 
 

Özgeçmiş:


 

Adı- Soyadı

: Prof. Dr. Ömer GÜLLÜ

Görevi

       * Fizik Bölümü Öğretim Üyesi
    

Doğum Tarihi
 

: 1 Mayıs 1980
 

Doğum Yeri
 

: İskenderun - HATAY (Haymaseki Köyü)
 

Medeni Hali
 

: Evli
 

Adres

: Batman Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi
  Fizik Bölümü
  72060-Merkez-BATMAN
 

Tel
 

: 0.488.217-4222
 

Eğitim

: 1986-1991 Haymaseki İlkokulu;

  1991-1994 Konacık Ortaokulu;

  1994-1997 İskenderun Lisesi

  1997-2001 Üniversite-Lisans;
  Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi;
  Fizik Bölümü; ERZURUM

  2001-2004 Yüksek Lisans;
  Atatürk Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü;

  Katıhal Fiziği Anabilim Dalı;

  2004-2009 Doktora;
  Atatürk Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü;

  Katıhal Fiziği Anabilim Dalı;

    

Ödülleri:


    

    *Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 2000-2001 öğretim yılı Bölüm Birinciliği

 

     *Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2000-2001 öğretim yılı Fakülte Üçüncülüğü
 

Çalışma Durumu:


1.

 

İşveren

: Atatürk Üniversitesi Erzurum-Türkiye

Çalışma Zamanı

: 7 Kasım 2002 - 12 Ocak 2009

Görevi

: Araştırma Görevlisi

 

 

2.

 

İşveren
 

: Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
  Fizik Bölümü

Çalışma Zamanı

: 2009 - 2011.

Görevi

: Bölüm Başkanı (Yrd.Doç.Dr.)

   

3.

 

İşveren
 

: Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
  Fizik Bölümü

Çalışma Zamanı

: 2011 - 2020

Görevi

: Öğretim Üyesi   (Doçent Dr.)

   

4.

 

İşveren
 

: Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
  Fizik Bölümü

Çalışma Zamanı

: 2020 - Devam Ediyor.

Görevi

: Öğretim Üyesi (Prof.Dr.)

   
   

 

 

İdari Görevleri:


1.

 

Birim

:  Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Çalışma Zamanı

: 24 Şubat  2009 - 2013

Görevi

: Bölüm Başkanı

   

2.

 

Birim

:  Batman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Çalışma Zamanı

: 20 Nisan  2009 - 2012

Görevi

: Enstitü Müdür Yardımcısı

   

3.

 

Birim

:  Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Çalışma Zamanı

: Mart 2009 -..............

Görevi

: Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

   

4.

 

Birim

:  Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Çalışma Zamanı

: Mart 2009 -............

Görevi

: Fakülte Kurulu Üyeliği

   

5.

 

Birim

:  Batman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Çalışma Zamanı

: 20 Nisan  2009 - 217

Görevi

: Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği

   

6.

 

Birim

:  Batman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Çalışma Zamanı

: 20 Nisan  2009 - 2014

Görevi

: Enstitü Kurulu Üyeliği

   
   

 
Araştırma ve Çalışma Deneyimi:


    Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde Enstitüye bağlı Araştırma Görevlisi olarak 2002-2009 yılları arasında Fizik 1.Ö, 2.Ö. ve eğitim fakültesi lisans öğrencilerinin Fizik I Lab., Fizik II Lab., Titreşim ve Dalgalar Lab., Elektronik I ve Elektronik II laboratuvarlarının uygulamasını; 2002-2004 yılları arasında yüksek lisans çalışmasında GaAs tabanlı Metal-Yarıiletken kontakların üretilmesi ve oda sıcaklığındaki elektriksel karakteristiklerinin incelenmesini; 2004-2009 yılları arasında yine Au-GaAs Schottky diyotların sıcaklığa bağlı elektriksel karakterizasyonunu gerçekleştirmiştir.

Deneysel çalışmalarında, Katıhal Fiziği Araştırma laboratuvarında yeralan Vakum Evaporation cihazını, Termal tavlama fırınını, Current-Voltage kaynağını, kapasite-voltaj-frekans ölçümlerini alan impedans ölçeri, ve Kapalı devre Helyum kroyostatı kullandı.

18 Şubat 2009-2011 tarihleri arasında Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Katıhal Fiziği anabilim dalına Yrd.Doç.Dr. olarak görev yaptı. 2011-2020 tarihleri arasında Doçent olarak görev yaptı. Şu anda Fizik Bölümünde Profesör Dr. olarak görevine devam etmektedir.

38 adet SCI kapsamında tam metin yayını, 9 adet ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirisi mevcuttur.

Ayrıca uluslararası SCI kapsamında dergi için 35 makaleye hakemlik yapmıştır.

 

Bilgisayar Kullanımı:


Her türlü paket program kullanımı (Windows, Excel, Word, Power Point, Frontpage) ve Grafik programları (Grapher 2.0), Mathcad programı ve internetin kullanımı.